Nowe rozliczenie VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014r PDF Drukuj
wtorek, 18 marca 2014 07:16

 

01.04.2014r. Wejdą w życie przepisy zmiany Ustawy o podatku vat. Przepisy te głównie dotyczą odliczania podatku vat od zakupu samochodów, oraz zakupu paliwa i artykułów samochodowych. Począwszy od 01 kwietnie nie będzie już podziału na samochody ciężarowe i osobowe. Nastąpi podział na samochody firmowe oraz mieszane.SAMOCHODY DLA CELÓW FIRMOWYCH

Samochodem wyłącznie dla celów firmowych może być każdy samochód w firmie, który został przeznaczony wyłącznie do działalności gospodarczej. Może nim być zarówno samochód osobowy, z kratką, jak i typowo ciężarowy.
Posiadając/Kupując samochód dla celów firmowych – od 01 kwietnia 2014r. nabędziemy prawo do odliczenia:
- 100% podatku vat (przy kupnie samochodu)
- 100% podatku vat od zakupu paliwa
- 100% podatku vat od części (akcesoriów) samochodowych, usług napraw

Ustawodawca wprowadził nowe restrykcyjne obowiązki dla podatników użytkujących niektóre auta firmowe:

1. Jeśli autem firmowym podatnika jest auto ciężarowe powyżej 3,5 tony – zmiana Ustawy Vat nie nakłada na podatnika dodatkowych obowiązków

2. Jeśli autem firmowym jest auto ciężarowe poniżej 3,5 tony zakwalifikowane jako pojazd specjalny (np.koparka, podnośnik, żuraw, itp.), lub auto z 1 rzędem siedzeń które posiada badanie techniczne Vat spełniające wymagania znowelizowanej Ustawy – Ustawodawca nakłada na podatnika przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego do 30 czerwca 2014r. Poprzednie zachowują ważność tylko wtedy jeśli spełniają obecne warunki zawarte w zmianie do Ustawy Vat.
(art.86a ust4 pkt.2 Ustawy Vat w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2014r.)
Samochody z kratką spełniające wymagania znowelizowanej Ustawy jako samochody Firmowe to
pojazdy samochodowe , inne niż osobowe , mające 1 rząd siedzeń , który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van
z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
(art.86a ust9 pkt.1 Ustawy Vat w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2014r.)

3. Jeśli autem firmowym jest:
-samochód osobowy,
-samochód z ciężarowy do 3,5 tony nie spełniający nowego badania technicznego vat (art.86a ust10 Ustawy Vat w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2014r.)

- zmiana do Ustawy Vat wprowadza następujące obowiązki na podatnika:

a) zawiadomienie Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku od dnia wejścia w życie zmiany do Ustawy – o przeznaczeniu samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej (art.86a ust12 Ustawy Vat w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2014r.)
b) obowiązkowe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki) która zawiera:
- numer rejestracyjny samochodu
- dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji
- stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia ewidencji i na koniec każdego okresu rozliczeniowego, oraz na dzień zakończenia ewidencji
- wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej (jeśli
kierujący nie jest podatnikiem to dodatkowo potwierdzenie przez podatnika), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem.
Wpis powinien być potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem.
- liczbę przejechanych kilometrów na koniec okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
(art.86a ust4 pkt.1 ; art.86a ust 12 Ustawy Vat w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2014r.)

Podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki) tylko wtedy, jeśli samochód jest przeznaczony do odsprzedaży, oddania w odpłatne użytkowanie - jeśli
stanowi to przedmiot działalności podatnika

Organy skarbowe będą weryfikować rzetelność używania samochodu na cele firmowe oraz ponoszonych wydatków na ten samochód. „Kilometrówka” musi być prowadzona rzetelnie i na bieżąco, zgłoszenie samochodu do Urzędu Skarbowego musi być dokonane w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku.

UWAGA! - za niedopełnienie obowiązków lub nierzetelne zrealizowanie obowiązków przy samochodzie firmowym – Ustawodawca przewiduje w zmianie do Ustawy duże sankcje!

UWAGA! - zdaniem Ministerstwa Finansów przy prowadzeniu działalności gospodarczej w swoim miejscu zamieszkania – niemożliwe jest obiektywne stwierdzenie że samochód jest wykorzystywany tylko dla celów firmowych.


SAMOCHODY DLA CELÓW MIESZANYCH

Samochodem dla celów mieszanych jest samochód który będzie używany zarówno dla celów firmowych jak i osobistych. Samochodem mieszanym może być np. samochód osobowy,
samochód ciężarowy z homologacją.
To podatnik decyduje czy dany samochód użytkuje wyłącznie do działalności gospodarczej, czy również dla celów osobistych.
Biorąc pod uwagę dodatkowe obowiązki przy samochodach firmowych, oraz spore sankcje,
dużo podatników wybierze używanie samochodu dla celów mieszanych.

Posiadając/Kupując samochód dla celów mieszanych – od 01 kwietnia 2014r. nabędziemy prawo do odliczenia:
- 50% podatku vat bez limitu (przy kupnie samochodu)
- 50% podatku vat od zakupu paliwa (od 01 lipca 2015r.dotyczy obecnych samochodów osobowych oraz ciężarowych z homologacją)
- 50% podatku vat od części (akcesoriów) samochodowych, usług napraw(art.86a ust1 Ustawy Vat w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2014r.)
W przypadku używania samochodu dla celów mieszanych – nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki).

UWAGA! Przy samochodach przeznaczonych na cele mieszane , od których wcześniej odliczono 100% podatku vat – trzeba opodatkować co miesiąc używanie dla celów osobistych (art.8 ust.2 pkt.1 Ustawy o Vat)

 

 
, Powered by Joomla!
stat4u